EMS00002 - Empire Series 2: Troy Patrick Fuentes

price
PHP 45.00
Author(s)
Agatha Escalona

EMS00002 - Empire Series 2: Troy Patrick Fuentes

“Kung friends lang tayo, bakit mo ako hinalikan kanina?”

Halos isumpa noon ni Veida si Troy, ang kanyang high school sweetheart, dahil sa maling akala nito na pera lang ang habol niya sa pakikipagrelasyon dito. She did all her best to forget him while trying to become successful in her business. Pero makalipas ang ilang taon, hindi inaasahan ni Veida na muling makikita si Troy—nang maging best man ang binata sa kasal ng kanyang kaibigan.
Pero ang nakapagtataka, kahit na sungitan at iwasan niya, sa halip na magalit ay isang sweet at caring na Troy ang humaharap sa kanya ngayon. At mukhang tuwang-tuwa pa ang binata na lagi silang pinagtatagpo ng tadhana kahit saan. Hanggang sa nagkasama sila sa isang bakasyon. At sa pagkakalapit na iyon ay muli nilang naalala ang masayang pinagsamahan noong high school pa sila. Noon na-realize ni Veida na hindi pa pala siya nakakapag-move on nang tuluyan kay Troy. At dahil mas nangibabaw ang pag-ibig kaysa sa galit sa dating nobyo, ipinasya niya na magpakatotoo sa sarili. Magtatapat na siya, pero naunahan si Veida nang aminin ng binata ang tunay na pakay sa pakikipaglapit sa kanya. Gusto lang ni Troy na magkaroon sila ng maayos na closure sa naging relasyon nila noon.
Maybe that was a sign for her to give up all her hopes for a second chance…

social media

Categories