PHRS5301 - Fangirls Series 2 - Bridget's Perfect Love

price
PHP 39.00
Author(s)
Bridgette Marie

PHRS5301 - Fangirls Series 2 - Bridget's Perfect Love

“Sana marami akong alam tungkol sa`yo. Sana napansin ko kaagad na mahal mo ako. Para nalaman ko rin kaagad na mahal din kita.”

Isa sa mga pinakasikat na celebrity si Kai Benjamin at lahat ng kababaihan ay nahuhumaling sa lalaki. Hindi nakaligtas doon si Bridget na sa sobrang kabaliwan kay Kai, pinangarap na maging nobya ng lalaki. Ngunit may boyfriend si Bridget—si Richard—na sa sobrang pagmamahal sa nobya ay nakahandang baguhin ang sarili at maging “Kai” sa nobya. And from there, they thought that what they had was a perfect relationship. Ngunit may katapusan din pala kahit ang pinakaperpektong pagmamahal. Pero mas pinahalagahan ni Bridget ang pagiging fangirl sa kinahuhumalingang si Kai. Richard realized that Bridget did not really love him, but the Kai that he was portraying. He realized that he was losing himself. And then he left Bridget. Sa kanilang muling pagtatagpo, nais patunayan ni Bridget na totoong minahal niya si Richard noon. Ngunit nag-iba na si Richard.

social media

Categories