FES00001 - Finding Ethan Series 1: See You Again

price
PHP 45.00
Author(s)
Leonna

FES00001 - Finding Ethan Series 1: See You Again

“Tatlong bagay lang ang mangyayari sa pagsama mo sa akin. Una, ikaw naman ang mai-in love sa akin. Pangalawa, hihilingin mo na pakasalan kita. Ang huli, hinding-hindi mo na ako iiwan kailanman.”


Isa si Ethan Ravales sa mga nagbibigay ng liwanag sa industriya ng showbiz. At isa si Paola sa mga taong nasilaw sa popularidad ng aktor. Masasabing siya ang pinaka-die-hard fan ni Ethan dahil nagpursige pa siya para maging personal assistant nito.
Ngunit isang araw ay nag-iwan si Ethan ng note na nagsasabing gusto muna nitong mapag-isa. Bilang personal assistant ay obligasyon ni Paola na hanapin si Ethan, by any means. Ang kaso, imbes na si Ethan ang matagpuan, nakasalubong niya ang anino ng nakaraan na pilit na iniiwasan: si Shandy—ang mortal na kalaban ni Ethan sa limelight.
Sa hindi inaasahang pangyayari ay napilitan si Paola na sumama kay Shandy. Sa paglalakbay nila pabalik sa lugar na una silang nagkakilala ay ipinaalala sa kanya ni Shandy ang mga bagay na hindi kayang ibigay ni Ethan. Kaya nang makarating sila sa pupuntahan, sa puso niya ay malaki na ang lamang ni Shandy kay Ethan. Lalong lumamang si Shandy nang suyuin uli siya at ipadama na hindi nagbago ang pagtingin nito sa kanya. Naniniwala si Paola na mahal na niya si Shandy. Pero may isang problema. Nalaman na niya kung saan naroon si Ethan.
But Shandy was blocking her way to Ethan’s heart…

social media

Categories