FES00002 - Finding Ethan Series 2: Her Perfectly Imperfect Hero

price
PHP 45.00
Author(s)
Tyra

FES00002 - Finding Ethan Series 2: Her Perfectly Imperfect Hero

“You’re obsessive-compulsive, you’re a perfectionist addict, oftentimes you’re even worse than a paranoid freak, and yet you’re still the one I want. You’re still the one my heart wants.”

Nagulantang ang perpektong mundo ni Icca nang malaman na nawawala si Ethan Ravales—the most responsible, gorgeous, kind, and sought-after talent of hers. Nag-iwan lang ito ng note na nagsasabing gusto muna nitong mapag-isa. Of course she wouldn’t leave it at that just because he said he wanted to be alone. It was her responsibility as his manager to always know where he was. Kaya hinanap niya kaagad ang nag-iisang taong alam niyang makakatulong sa paghahanap sa binata. Ang nag-iisa nitong kapatid: si Echo.
Pero may isang problema: she absolutely hated Echo’s gut.
Nang kausapin siya ni Echo at sinabing dadalhin siya kung saan naroon si Ethan ay agad na pumayag si Icca. Pero hindi niya inaasahan ang nangyari sa panahon na magkasama sila. Hindi inakala ni Icca na mahuhulog ang loob niya kay Echo. Yes, they bickered, got stuck at the side of the road, nagpaulan, slept at someone else’s house, at umakyat pa sa bundok. But one thing was constant—the hard beating of her heart. Ayaw pumayag ng isip ni Icca, pero iba ang sinasabi ng kanyang puso. Pero ganoon naman yata talaga, hindi ikaw ang pipili ng taong mamahalin mo, ang puso mo ang gagawa niyon. At si Echo ang pinili ng kanyang puso. 
Pero hindi nga yata sila para sa isa’t isa ni Echo. Nalaman ni Icca kung bakit ito nag-alok ng tulong na ito mismo ang magdadala sa kanya kay Ethan. Ang masakit pa, nalaman niya na nagsinungaling si Echo sa kanya.
 

social media

Categories