GFS00002 - Galaxy Float Series 2 : Angelo Benson

price
PHP 50.00
Author(s)
2017-07-17 13:41:43

GFS00002 - Galaxy Float Series 2 : Angelo Benson


“Isa kang stubborn stain sa utak ko na hindi ko magawang burahin mula nang pumasok ka rito.”

 Normal lang ang ideal man ni Jeanette. One hundred percent guwapo, fifty percent may magandang trabaho, fifty percent fun, fifty percent responsible, at fifty percent bolero.

At alam niyang wala pa sa kalahati ng mga iyon ang nakuha ni Angelo Benson. One hundred percent guwapo, check. Fifty percent may okay na trabaho, puwede na. Fun? Responsible? Bolero? Zero. Arogante at kuripot! Ano ba kasi ang ginagawa ng lalaki sa buhay niya? At bakit ang shiny ng lips nito?

Kaya lang, sadya yatang inaasar si Jeanette ng tadhana. Kahit kasi anong hiling niya na huwag silang magkita ni Angelo ay palagi namang nagkukrus ang kanilang landas.

Sabi pa nito, “Hindi kita tatantanan hangga’t hindi mo ako sinasagot. Isa pa, alam kong hindi ako mahihirapan dahil alam ko na ang damdamin mo. You like me too.”

Ang kapal!
 

social media

Categories