GFS00003 - Galaxy Float Series 3 : Vincent Periera

price
PHP 56.00
Author(s)
2017-07-17 13:55:45

GFS00003 - Galaxy Float Series 3 : Vincent Periera


“Nagtatapat ka ba ng pag-ibig o pinipintasan mo `ko?” 

 “Pasensiya ka na, Miss. Hindi ko kasi type ang mga kaunti lang ang laman ng utak.”

Gigil na gigil si Ellery kay Vincent Periera, ang lalaking walang pusong bumangga sa kotse niya. Take note: latest model iyon ng pinakamahal na kotse ngayon! Lalo pang nag-init ang ulo ni Ellery nang malamang hindi man lang siya kilala ni Vincent at sinabihan pa siyang naghahabol dito!

Bakit siya magkakagusto kay Vincent? She is Ellery Mendrez, one of the most promising actresses locally and internationally. Maganda siya, sikat at higit sa lahat, hindi niya ito kailangan.

Pinutol ng damuhong lalaki ang pagbabakasyon niya sa Costa Galaxia. Tinakot siya ni Vincent na sa presinto pupulutin kapag hindi siya pumayag sa gusto nito… ang alilain siya!
 

social media

Categories