GFS00004 - Galaxy Float series 4 : Zancho Villamor

price
PHP 50.00
Author(s)
2017-07-17 13:57:09

GFS00004 - Galaxy Float series 4 : Zancho Villamor


“Kailangang mahalin mo rin ako dahil hindi kita titigilan. Kukulitin kita hanggang sa matutunan mo rin akong mahalin.”

 Pakiramdam ni Lailanie ay huminto ang pag-ikot ng mundo nang iwan siya ng kanyang boyfriend. She was a total mess until Zancho Villamor came into her life. Nakilala niya ang lalaki nang minsang tumugtog ang kanyang banda sa Costa Galaxia. After that day, hindi na siya nito iniwan.

All of a sudden, Zancho asked her to be his fake girlfriend para iharap sa makulit nitong pamilya. It was a win-win situation for both of them, he assured her. Tama nga naman. Makakatulong na si Lailanie, makakapag-move on pa siya.

Hindi nga lang inaasahan ni Lailanie na kakailanganin din niya ng tulong dahil nahuhulog na siya sa mga halik ni Zancho sa kunwariang relasyong iyon.
 

social media

Categories