GEM00039 - Gems 39: Mystic

price
PHP 85.00
Author(s)
Martha Cecilia

GEM00039 - Gems 39: Mystic

Mavis met an accident on her way to Bangui, a town in Ilocos Norte. Ang nakapagtataka ay wala siyang maalala sa mismong aksidente, bago man o pagkatapos niyon. Subalit ang isip niya ay okupado ng mga pangitain na hindi kanya—ng isang babaeng nagdadalang-tao at sugatan sa dibdib at ng isang lalaking binubuhat ito at nagdala rito sa ospital na siya ring pinagdalhan sa kanya noong panahong naaksidente siya.
Limang taon ang nakalipas, nagbalik siya sa lugar na pinangyarihan ng aksidente. Then she met the gorgeous Rolf Montilla. And the moment she set eyes on him, she felt a certain attachment and longing—the kind of longing that made her want to weep, that somehow they’d met already.
May kinalaman ba si Rolf sa mga nangyayari sa kanya?

social media

Categories