HCD00002 - Heart's Coffee Date Series 2: Just Romantic

price
PHP 45.00
Author(s)
Saab de Andrade

HCD00002 - Heart's Coffee Date Series 2: Just Romantic

“Kasi espesyal ka at kapag tinatawag kita ng ‘sweetie girl,’ pakiramdam ko akin ka lang.”

Sa Heart’s Coffee Date, ang coffee shop na pinagtatrabahuhan niya, ibinaba ni Kyla ang in-order ng lalaking naka-sunglasses at abala sa pagtipa sa cell phone. Nang mag-angat ito ng tingin, tinambol nang malakas ang kanyang dibdib. Sa likod ng salamin ay tiyak na gwapo ang lalaki. Napakatikas ng pangangatawan. Malapad ang dibdib at mga balikat.
“Kyla...” 
Natigagal siya. Bakit tila narinig na niya ang tinig ng lalaki? Pamilyar ang paraan ng pagbanggit nito sa kanyang pangalan. 
“May kilala akong isang babae noon na kaisa-isang binigyan ko ng biscotti. At alam mo ba kung ano ang sabi niya? ‘Choc Nut at Cloud 9 lang ang kinakain ko.’” 
Lumakas ang kabog ng dibdib ni Kyla. Because that girl he was talking about was her. 
“Naaalala mo pa ba ako, Miss Kyla Marie Manguan?” Unti-unting tinanggal ng lalaki ang salamin.
“Jervis Puentenegra…” nanlalaki ang mga matang sambit ni Kyla. Hindi siya makapaniwalang makikita itong muli pagkalipas ng halos sampung taon. Si Jervis lang naman ang lalaking kinaiinisan niya noong high school, he who made her high school life exciting, pero siya ring dumurog sa kanyang puso.

social media

Categories