HOT00006 : Hotshots Series 6 : The Choice

price
PHP 139.00
Author(s)
2017-07-06 15:44:43

HOT00006 : Hotshots Series 6 : The Choice

"Sa akin. Sa akin ka bagay."

 


Namili si Raven sa dalawang lalaki noong high school siya. Pinili niya ang lalaking sa palagay niya ay tama para sa kanya, si John Paul. Hindi niya tuluyang maamin sa sariling mali ang kanyang pinili. Mas inisip niyang parte iyon ng kanyang paglago bilang isang tao. She loved her life. She loved how she turned into a confident empowered woman. masaya at kontento
si Raven sa buhay kahit na single siya.

Pero parang nagbago ang lahat nang magtagpo uli ang mga landas nila ng lalaking hindi niya pinili noon, si Andrew. He was now Dr. Andrew Mendoza, isang napakahusay na pediatric surgeon. Isang lalaki na nakamamangha ang husay at hangarin.

Raven found herself falling in love with him. Magiging tama na ba ang mga pipiliin niya ngayon? Pero ang pinakamahalagang tanong, pipiliin kaya siya ni Andrew?

social media

Categories