IBS00001 - International Billionaires Series 1: Nikolas Lance Afinidad

price
PHP 45.00
Author(s)
Cady Lorenzana

IBS00001 - International Billionaires Series 1: Nikolas Lance Afinidad

“Puwedeng baguhin ng oras ang lahat, pero hindi ang nararamdaman ko para sa `yo.”

Magkasalising damdamin—iyon ang mayroon sina Nikos at Irene sa isa’t isa.
Bata pa lang si Nikos ay hindi na nito gusto si Irene. Si Irene kasi ang sinisisi ng binata kung bakit hindi nito nakuha ang matagal nang pangarap. Pero si Irene, gaano man layuan at tanggihan ni Nikos ay hindi napigilan ang damdamin para sa binata.
Mahal ni Irene si Nikos at lalo pa iyong nakumpirma nang sa mismong birthday niya ay may ipinakilala itong girlfriend. Parang gumuho ang mundo niya sa nalaman. Pero masyado nang marami ang na-invest niyang emosyon sa lalaki para sumuko na lang basta. Hindi siya papayag na ibigay na lang si Nikos sa iba. Kaya gumawa siya ng paraan para patigilin si Nikos sa “kalokohang” magmahal ng ibang babae.
Inakit ni Irene si Nikos. Dahil kung hindi niya madaan sa santong dasalan ang binata, dadaanin niya ito sa santong paspasan!

social media

Categories