IBS00002 - International Billionaires Series 2: Augustus Foresteir

price
PHP 45.00
Author(s)
Cady Lorenzana

IBS00002 - International Billionaires Series 2: Augustus Foresteir

“Even if you hurt me, it is all right. It’s okay. It will be a privilege to have my heart broken by you.”

Aware si Melanie na matagal nang may gusto sa kanya ang matalik na kaibigang si Augustus. Pero hanggang maaari ay ayaw niyang pansinin iyon. Alam niya kasing hindi niya kayang ibalik ang pag-ibig nito. May nobyo na siya, si Vince, at balak na nilang magpakasal.
Hanggang sa malaman niyang niloloko lang pala siya ni Vince…
Melanie turned to the only person she knew could help her: si Augustus. Ngunit sa halip na gumaan ang sitwasyon ay mas naging komplikado pa. May nangyari sa kanila ni Augustus at ipinipilit nitong panagutan ang nangyari na iyon.
Gulong-gulo si Melanie. Walang dahilan para magkaroon sila ng isang relasyon. Hindi niya mahal si Augustus. Pero sa tuwing naiisip iyon, parang may isang bahagi ng puso niya ang nagpoprotesta…

social media

Categories