IBS00003 - International Billionaires Series 3: Edmundo Ferreira

price
PHP 50.00
Author(s)
Cady Lorenzana

IBS00003 - International Billionaires Series 3: Edmundo Ferreira

“Ikaw lang ang babaeng hindi magiging sapat para sa akin dahil palagi kitang kailangan.”

Ibinigay ni Alyssa kay Ed ang sarili para sa isang pakiusap na hiningi niya. Hindi na niya inaasahan na makipag-ugnayan pa sa binata pagkatapos, hanggang sa magbunga ang mainit nilang pinagsaluhan.
Inalok siya ng binata ng kasal. Pero bakit siya magpapakasal sa lalaking hindi naman siya mahal? Isama pa na may masamang reputasyon si Ed sa mga babae dahil sa pagiging playboy.
Pero sobrang lakas lang ba ng charms ni Ed o mahina lang si Alyssa? Dahil kaunting kilos pa lang nito pagdating sa kanya ay naghuhumiyaw na sa pag-“oo” ang taksil na puso niya sa alok na kasal ng binata.

social media

Categories