IBS00004 - International Billionaires Series 4: Jet Martinez

price
PHP 45.00
Author(s)
Cady Lorenzana

IBS00004 - International Billionaires Series 4: Jet Martinez

“Sa akin ka lang talaga may ginawang mali. Ginulo mo ang isip ko.”

Matagal nang alam ni Aila na wala siyang karapatang ma-in love pa sa sinumang lalaking gugustuhin niya. She was bound to marry someone chosen by her parents. Pero na-love at first sight siya kay Jet, ang guwapo at matulunging doktor from Spain. They had a secret and long-distance relationship for three years.
Inakala niyang kontento na si Jet sa ganoong setup ng relasyon nila. Pero dumating ang araw na nag-propose ito ng kasal.
Paano magagawang tanggapin ni Aila ang alok na kasal ni Jet kung sa panahon na iyon ay itinakda na rin pala ang kasal niya sa lalaking ipinagkasundo sa kanya ng mga magulang?

social media

Categories