IBS00006 - International Billionaires Series 6: Cedric Guidicelli

price
PHP 89.00
Author(s)
Cady Lorenzana

IBS00006 - International Billionaires Series 6: Cedric Guidicelli

“Siguro nga tama na isa kang distraction sa akin. But you are a beautiful one.”

Sa loob ng pitong taon ay isang struggling model si Ericka na matagal nang naghihintay ng big break. Kaya sa isang interview ay naisip niyang gumawa ng fabricated story na may “special someone” na siya. Ang dinescribe niya ay si Ric—ang guwapo, simple, pero may-pagka-weird na lalaking nakilala niya sa Manila Bay. Pero ang inakala ng lahat ay ang internationally-known elusive landscape painter ang tinutukoy niyang boyfriend. Dahil doon ay napansin siya at binigyan ng malalaking role sa mga pinapangarap na commercials. 
At sa panahon ding iyon ay hindi siya tinigilan ni Ric na nag-a la stalker at sumusulpot saan man siya naroroon. Hanggang sa nagtapat ito na na-love at first sight sa kanya. Hindi naman maitanggi ni Ericka na mas lumalalim pa ang nararamdaman para kay Ric sa paglipas ng mga araw.
Pero hindi pala si Ric ang lalaking inaakala niya…

social media

Categories