KNS00010 - Kanaway Series 10: Just Claude, I Presume

price
PHP 85.00
Author(s)
Jelaine Albert

KNS00010 - Kanaway Series 10: Just Claude, I Presume

“May mahalagang bagay ako na nalaman dahil sa `yo. May puso pala ako, buo at tumitibok. Ang tanong ko lang… tatanggapin mo ba?”

Years ago, Lyssa thought she had this romantic connection with Claude—a gorgeous but happy-go-lucky guy from Kanaway—dahil sa mga halik na pinagsaluhan nila nang manatili siya roon para bumisita sa isang kaibigan. Pero nang mahuli niya ang pagtataksil ng binata, ang atraksiyong naramdaman ay napalitan ng galit. Lalo at bale-wala lang pala kay Claude ang naging ugnayan nila sa isa't isa.
Para kalimutan ang nangyari, itinuon ni Lyssa ang atensiyon sa pagsalo sa responsibilidad na pamahalaan ang jewelry business ng kanilang pamilya nang talikuran iyon ng kapatid. Pero kung kailan tanggap na niya ang bagong buhay, biglang sumulpot uli si Claude sa buhay niya. And he seemed so lost, dahil sa mga maling desisyon sa buhay. At siya ang naisip ng binata na maaaring tumulong sa pagbabago nito dahil pareho raw silang may "struggle" sa buhay.
Hindi iyon madali, lalo na nang masangkot pa siya sa isang kapalpakan ni Claude na nagpahamak ng ibang too. Pero nang ipagtapat ng binata ang napagdaanan, tunay na pagdamay ang ginawa niya. At sa katagalan ng pagiging malapit uli sa binata, ang pagdamay na iyon ay nauwi sa pag-ibig.
Marami mang tutol sa ugnayan nila ni Claude, gustong ipaglaban ni Lyssa ang nararamdaman. Pero sa huli, mukhang kailangan niyang kalimutan iyon. Dahil sa kabila ng lahat, pagkakaibigan lang pala ang kayang i-offer ni Claude sa kanya.
 

social media

Categories