KRN15: Romano 2

price
PHP 45.00
Author(s)
Martha Cecilia

KRN15: Romano 2

“I need you back in my life, Bobbie, with our son. And I always get what I want.”
Halos ikamatay niya nang itanggi ni Romano na anak nito ang dinadala niya and accused her of having an affair with another man. Binigyan siya ng pag-asa ni Kendal Quidd, isang negosyante, at isinama sa isang isla sa Carribean, ang La Crouix.
When she thought she was almost over him, muli silang nagkaharap ni Romano, threatening to take away her son.

social media

Categories