KRN00031 - Kristine Series 31: The Bodyguard (Tennessee)

price
PHP 85.00
Author(s)
Martha Cecilia

KRN00031 - Kristine Series 31: The Bodyguard (Tennessee)

Nagkamalay si Genevie sa isang ospital, without any memory. Pagkatapos ng reconstructive surgery, natambad sa kanya ang pinakamagandang mukhang papangarapin ng sino man. She was Jillian Nuevo, stepdaughter of a multimillionaire, who was missing. She had an ex-husband, the gorgeous Tennessee Hernandez, an ex-SEAL, at may dalawang anak sila. She had a perfect family if only she could remember any of them¬—and if she survived the attempts to kill her. At kaya ba siyang protektahan ni Tennessee gayong ayon dito ay isa siyang masamang asawa at walang-kuwentang ina?

social media

Categories