LEL00003 - Lethal Elements of Love Book 3: Brutch Xeph Crimson aka Lead

price
PHP 89.00
Author(s)
Amethyst

LEL00003 - Lethal Elements of Love Book 3: Brutch Xeph Crimson aka Lead

“Nothing else in this world matters to me but your life.”

Unang kita pa lang ni Mary Grace kay Xeph ay naramdaman na niyang may koneksiyon siya sa binata. Ito pala ang lalaking nagligtas sa kanya sampung taon na ang nakalilipas. Matindi ang pinagdaanan niya nang mamatay ang kanyang mga magulang na parehong scientist bago natamo ang matiwasay na buhay sa piling ng umampon sa kanya.
Isang assassin si Xeph ng isang underground group at nasa Pilipinas ang lalaki upang iligtas siya kay Greyson, ang scientist na may banta sa kanyang buhay. Habol ng scientist ang microchip na nakatanim sa kanyang puso—na inilagay ng kanyang mga magulang—na naglalaman ng code sa paggawa ng thermonuclear weapon. Nalaman niya ang mga bagay na iyon kay Xeph.
Sa pamamalagi ni Xeph sa bansa ay hindi na napigilan ni Mary Grace ang damdaming umusbong sa kanyang puso para sa binata. Ngunit tuwing ipaparamdam niya kay Xeph ang kanyang damdamin ay umiiwas ito. Sadya yatang ganoon ang karakter ng isang assassin, malamig.
Subalit nabuhayan ng pag-asa si Mary Grace nang sumapit ang kanyang kaarawan na kasama si Xeph. Ipinaramdam ng binata na may damdamin din ito sa kanya. Pero hindi pa man niya nasasabing mahal na niya ito nang may bumaril sa kanya…

social media

Categories