LRS00005 - Ace, The Playful Fairy

price
PHP 50.00
Author(s)
2017-06-01 16:27:13

LRS00005 - Ace, The Playful Fairy

“Hindi ako makakapayag na basta mo na lang alisin sa buhay mo. Masyado kitang mahal para basta na lang pakawalan.”

 

Masaya at tahimik ang buhay ni Gracel Ivan—o mas kilala sa tawag na “Ace”—kasama ang mga kaibigan. Nakakapag-aral siya nang maayos kahit na busy sa pagsasayaw. Pero dumating si Mavy—ang lalaking gumulo sa nananahimik niyang puso. It was definitely because of his dimples. Kapag binigyan na siya ni Mavy ng magandang ngiti, nakukuha na nito ang buong atensiyon niya. Kontento na siya na magkaroon ng bagong kaibigan. Kaibigan lang talaga. Promise.

Kaya lang, mukhang higit pa pala sa pagiging kaibigan ang gusto ni Ace na maging relasyon kay Mavy. Kasimbilis kasi ng ipuipo kung tanggapin ng puso niya ang iba’t ibang emosyong nararamdaman para sa lalaki. Mukhang ginayuma yata siya ni Mavy. At parang bale-wala lang iyon sa kanya.

Ang alam ni Ace, masaya siya sa nararamdaman. Pero naglaho iyon nang malaman ang totoong dahilan ng paglapit-lapit ni Mavy sa kanya. Para tuloy pinagpira-piraso ang puso niya at hindi alam kung paano magpapanggap na okay lang siya. Unti-unti na kasi siyang nagdududa kung dapat pa bang tanggapin ang lalaki sa buhay niya.

social media

Categories