LRS00006 - Love Revolution 6: Rei, The Aloof Fairy

price
PHP 50.00
Author(s)
2017-07-10 15:57:01

LRS00006 - Love Revolution 6: Rei, The Aloof Fairy


“I don’t want to see you break. Because I think that would be the end of me.”Madalas na ina-isolate ni Rei ang sarili. Usually, ang routine niya ay ang mag-practice ng sayaw sa HID, raraket, saka uuwi. Sanay na siya sa ganoong pamumuhay nang biglang sumulpot ang isang Samuel Belo na ubod ng yabang at bilib sa sarili. At hindi lang iyon. Parang nananadya pa talaga ang universe dahil madalas silang pagtagpuin para magtuloy-tuloy ang pangungunsumi ng lalaki sa kanya. Pero hindi inaasahan ni Rei na nang malagay siya sa panganib, darating si Sam para sagipin siya. Ito rin ang nagprisintang tumulong sa kanya at naging lakas nang makaroon siya ng problema sa pamilya.
Nalaman na lang ni Rei, hindi na siya komportableng mag-isa dahil hinahanap-hanap na niya ang presensiya ni Sam. Kaya hindi nakapagtatakang nahulog ang loob niya sa lalaki.
Ang hindi nga lang alam ni Rei, may misyon pala si Sam na dapat gawin na may kinalaman sa kanya. At oras na matapos iyon, iiwan din siya ng lalaki. Maiiwan na naman pala siyang mag-isa at hindi niya napaghandaan ang sakit na dulot niyon.
 

social media

Categories