PHR5601 - Maggie Diaries 7: Made For Each Other

price
PHP 39.00
Author(s)
Nikki Karenina

PHR5601 - Maggie Diaries 7: Made For Each Other

Fate just sets a challenge, but it’s love that always has the final say.

Dear Diary,

Friends don’t really do as lovers. Iyon ang matagal ko nang na-realize mula nang magkasira kami ng ex-best friend kong si Fryth Adams. Pero ang puso ko, mukhang naniniwala naman sa second chances. Dahil kahit sampung taon na ang nakalilipas, mukhang nananatili pa rin sa puso ko ang nararamdaman ko para sa kanya. But aside from love, the pain is still there. Hindi ko maaaring bale-walain ang mga nangyari at ang mga taong nadagdag sa mga buhay namin. He already has his own life and I have mine. Kaya sapat na rason na ba ang pag-ibig para bigyan uli kami ng second chance? Alam kong nangyari na ang lahat. Hindi na kailanman maibabalik o mababago pa ang nakaraan. Pero ang nararamdaman ko para kay Fryth, narito pa rin. At hindi ko alam kung paano iyon mawawala…

Yours,

Ariadne

social media

Categories