MMD 2: Mr. Sungit

price
PHP 45.00
Author(s)
2016-11-23 13:54:47

MMD 2: Mr. Sungit

“You’ve waited long enough. Nasaktan ka na. Dapat lang na sumaya ka na ngayon… tayo.”
 

Ginawa ni Sylla ang lahat para mapansin ni Joenard de Rucci, ang Filipino-Italian na crush ng bayan. He was the man of her dreams. Sa kagustuhang mapansin ng binata, kung ano-ano na ang kanyang ginawa. Nag-try out siya sa women’s basketball team sa kanilang eskuwelahan pero nadapa. Sumali sa cheering squad, pero hindi napili. Naging katatawanan pa siya sa harap ni Joenard at ng barkada nito.
Pinilit niyang iwasan at kalimutan si Joenard.
Pitong taon na ang nakalipas nang muli silang magtagpo. Si Sylla ang physical therapist ni Joenard na nabalda dahil sa isang aksidente. Pero bakit hanggang sa ganoong kalagayan ni Joenard ay lagi pa rin siyang sinasaktan nito… iniinsulto ang kakayahan niya?
Pero ano ang ibig sabihin ng mga panakaw na tingin ni Joenard sa kanya? At bakit parang nagseselos ito kay Dr. Ruel Mariano, ang doktor ng team nito?
Ano ba ang dapat niyang isipin sa paiba-ibang ugali ni Joenard?

social media

Categories