MAR00002 - Melodies & Romance Series 2: Way Back Into Love

price
PHP 45.00
Author(s)
Cynthia G.

MAR00002 - Melodies & Romance Series 2: Way Back Into Love

“Kung magmamahal ako, gusto ko siyang itulad sa kape… Na hindi ka patutulugin dahil mas gusto mong gising ka para lagi mo siyang kasama. Hindi ka magsasawa. Hindi mauumay.”

Naintriga si Vanessa sa kanyang bagong kapitbahay. Napakamisteryoso ng lalaki dahil sa mga kakaibang ikinikilos nito tuwing malalim na ang gabi. Kaya hayun siya, bumuo ng plano. Papasukin niya ang bahay nito dahil kailangan niyang malaman kung ano ang mayroon doon. 
Tama nga ang hinala ni Vanessa na may itinatagong kababalaghan ang lalaking kapitbahay. Isa pala itong mangkukulam— napakaguwapong mangkukulam!
Sa kamalas-malasan, nahuli siya ng lalaki na Brad ang pakilala sa kanya. Kaya in an instant, naging kasambahay siya nito dahil sa takot na tubuan ng limampu’t limang pigsa sa mukha at gumapang na parang ahas.
Hindi akalain ni Vanessa na sa mga araw ng pagsisilbi kay Brad ay mahuhulog ang loob niya rito. Hindi mahirap mahalin ang lalaki sa kabila ng hindi pa niya ito kilala nang lubusan.
Pero talaga palang hindi siya dapat nagtiwala agad kay Brad. Kailangan niyang magising sa katotohanan na wala itong gusto sa kanya. Ibig sabihin, produkto lang ng malikot niyang isipan ang tungkol sa “pagpapaibig” ng lalaki gamit ang taglay na kapangyarihan. Ibig sabihin, para siyang tanga na umaasa lang sa wala.
 

social media

Categories