MLB00004 - Regina & Luke

price
PHP 42.00
Author(s)
Martha Cecilia

MLB00004 - Regina & Luke

Tinakasan ni Regina ang kasal nila ni Xander nang matuklasan niya ang tunay na pagkatao nito. Nagtungo siya sa Hong Kong upang kunin ang tatlong taong gulang na anak ng kanyang stepsister.
At muli’y tumatakas siya, sila ng batang si Charlyn. Tinatakasan nila ang tiyuhin ng bata, ang Chinese-Filipino millionaire na si Angelo Chan, na gagawin ang lahat makuha lang si Charlyn.
Sa pagtakas nila’y hindi sinasadyang nahingan niya ng tulong si Luke Daniels, isang British-Filipino, at gustuhin man niyang makawala rito’y hindi niya magawa. She was stuck with him. Pinag-iisipan niya kung sino ang higit na mapanganib—si Angelo Chan o si Luke Daniels.

social media

Categories