MLB00217 - My Lovely Bride 217: Ivony And Prince

price
PHP 42.00
Author(s)
Dawn Igloria

MLB00217 - My Lovely Bride 217: Ivony And Prince


"Kung nakakatorpe man ang ganda mo, ang totoo, nakakalakas naman ng loob ang ngiti mo."

Matapos ang matinding heartbreak na naranasan ni Ivony ay nakilala niya si Prince. Anak si Prince ng may-ari ng event venue na pinagtatrabahuhan niya. Sa event venue na iyon niya nasaksihan ang mga kasal na ginanap na pinangarap niyang sana siya ang isa sa mga bride na ikinasal.
Sa mga araw na nakakasama ni Ivony si Prince, unti-unti niyang nagagamot ang puso niyang sugatan dahil sa ipinapakita nitong pag-aalala at dama niyang nadaig nito ang nagdulot ng matinding heartbreak sa kanya. Nagulat pa si Ivony nang ibulong ng puso niya na mahal na niya si Prince. Hanggang sa maglahad si Prince ng damdamin sa kanya. Handa rin daw ang binata na pakasalan siya. Iyon naman ang nais niya, ang makasal sa lalaking mahal niya.
Handa na si Ivony na sagutin si Prince ngunit bigla itong lumayo nang malamang nililigawan din siya ng kapatid nito. Mukhang mauudlot na naman ang pagiging bride ni Ivony kaya kailangan na niyang kumilos para makuha ang kanyang groom na si Prince…
 

social media

Categories