POD00010 - Party Of Destiny, Hosted by Lolo Kupido Series 10: Sybill’s Meant-To-Be

price
PHP 85.00
Author(s)
Ella Raye Venice

POD00010 - Party Of Destiny, Hosted by Lolo Kupido Series 10: Sybill’s Meant-To-Be

“Ikaw pa rin ang nag-iisang buwan sa puso ko, Sybill. I am lost without you, sweetheart.”

Sixteen years old si Sybill nang gawin ang isang bagay na hindi niya akalaing magagawa niya: she confessed her love to her crush accidentally.
Pero hindi sukat-akalain ni Sybill na may katugon pala ang damdamin niya kay Keiran. She was so happy and their first few weeks together were pure bliss. Pure, innocent and young love. But then, fate seemed like it did not approve of them together. Nagkahiwalay rin sila ni Keiran na agad na nagdulot ng malalim na sugat sa kanyang puso kaya nagpasya siyang lumayo upang makalimot. And now, seven years had passed, bumalik siya sa Pilipinas.
But then again, fate was not yet through with her.
Muli silang pinagtagpo ng tadhana ni Keiran. At isang bagay ang kanyang natuklasan: mahal pa rin niya ang lalaki.
But he hated her.

social media

Categories