PHR5530 - Dumb Ways To Love

price
PHP 113.00
Author(s)
Luna King

PHR5530 - Dumb Ways To Love

“And that smile was enough to make him forget why he hated the world, even for a while.”

For Tazmania, loving Odie was like playing Dumb Ways To Die. One wrong move, and the character will die. Movie producer si Tazmania na ang trabaho lang sana ay gawing pelikula ang love story ni Odie at ng pumanaw na fiancé nito na si Pluto. Naging hit kasi ang video ng kasal ng dalawa kung saan namatay si Pluto bago pa man din makapag-“I do.” Nagkasundo sina Tazmania at Odie na papayag ang dalaga na gawing pelikula ang buhay nito, at ido-document naman ni Tazmania ang “journey” ni Odie habang ikinukuwento at binabalikan ang love story nito at ni Pluto. Hanggang sa aksidenteng nakuha ni Tazmania ang listahan ni Odie ng mga paraan ng pagpapakamatay na magmumukhang aksidente, dahil pinaplano pala ng dalaga na sundan sa kabilang buhay si Pluto. Hindi naman ganoon kasama si Tazmania para magbulag-bulagan, kaya ginawa niya ang lahat para pigilan si Odie sa masamang balak sa sarili. But while doing his self-appointed duty of stopping her from killing herself, Tazmania found himself slowly falling in love with Odie... …even if he knew she would never love any other man after Pluto.

social media

Categories