PHRB035 - UNLIKING Rey Anthony

price
PHP 42.00
Author(s)
Camilla

PHRB035 - UNLIKING Rey Anthony

“Stop laughing and kiss me!”

Hindi yata makakasundo ni Elle si Rey Anthony Montenegro kahit kailan. Mainit agad ang dugo niya sa binata sa unang pagkikita pa lang nila. Nakakapikon ang pakikialam ni Rey. Mas masahol pa ito sa istriktong ama at mga kuya ni Elle! But who would have thought she would fall “in like” with him? Pero diyata’t kailangan ni Elle na i-“unlike” kaagad si Rey dahil kung kailan niya na-realize na nahuhulog na ang loob niya sa binata, saka naman ito umiwas...

social media

Categories