PHRB006 - Playful Fairy Trick

price
PHP 119.75
Author(s)
Luna King

PHRB006 - Playful Fairy Trick

“Mahal kita. Mahal mo ako. Ngayon, kung may magsasabing hindi tayo puwedeng magsama, aawayin ko sila.”

Nagising na lang si Eura isang araw na walang alaala. Ang inaasahan niyang makapagsasabi sa kanya kung sino siya ay ang mga taong kumupkop sa kanya—ang kambal na sina Melou at Stein. Pero wala rin palang alam ang magkapatid tungkol sa kanya maliban sa kanyang pangalan. Sa kabila ng mga katanungan niya tungkol sa pagkatao niya, may kumompleto pa rin sa kanya. At si Stein iyon. She was so comfortable with him she found herself falling in love with him. Minahal din siya ng binata sa kabila ng ikli ng panahong nagkakilala sila. He even proposed marriage to her during the legendary Luna Queen’s Night in their village. Ang akala niya, magiging masaya na sila. Pero kung kailan naman maayos na ang lahat, saka naman bumalik ang isang lalaki mula sa nakaraan niya. Kasabay ng pagbabalik nito sa kanyang buhay ay ang pagbabalik din sa kanya ng mga alaala niya. Now she had to choose which string she had to cut: the string that connected her to her past, or the string that connected her to Stein.

social media

Categories