RSS00002 - Randy's Sweetheart Series 3: Loving A Stranger (Somebody's Me)

price
PHP 42.00
Author(s)
Kimberly Lace

RSS00002 - Randy's Sweetheart Series 3: Loving A Stranger (Somebody's Me)

“Alam ko sa kaibuturan ng puso ko na darating din ang araw na magtatagpo ang mga landas natin.”

Pumunta si Cha-Cha sa Tokyo para sorpresahin ang boyfriend niyang si Edmond na ipinadala doon ng kompanyang pinagtatrabahuhan para sa isang two-year extensive training. Hindi niya alam na pagdating doon ay siya pala ang masosorpresa. May iba na palang karelasyon si Edmond. And he was gay and in love with another man! Pakiramdam niya ay natapakan ang pagkababae niya. Hindi siya makapaniwalang lalaki rin ang mahal ng salawahang boyfriend. She was hurt and devastated. Sa panahong iyon ay nakilala niya si Nico Onofre. Tulad niya ay may masakit ding pinagdaraanan ang binata dahil naman sa pagkamatay ng ina nito. It was a week of unexpected bliss with Nico. At hindi inakala ni Cha-Cha na sa loob ng napakaikling panahon ay makakalimutan niya ang mga ginawa ni Edmond at mamahalin si Nico nang buong puso. Pero hindi na nga yata siya natuto. Dahil sinaktan din siya nito at iniwang luhaan at mag-isa sa Japan.

social media

Categories