RSS00003 - Randy's Sweetheart Series 3 - From Hong Kong With Love (At Last!)

price
PHP 42.00
Author(s)
Kimberly Lace

RSS00003 - Randy's Sweetheart Series 3 - From Hong Kong With Love (At Last!)

“Siya lang ang babaeng walang ka-effort-effort na nakakapagpatulala sa akin.”

Marahil ay nakatakda si Grace na mag-isa kaya sa simula pa lang ay sinanay na siya ng tadhana upang mamuhay nang mag-isa. Karamihan sa mga taong minamahal niya ay iniiwan siya. Matagal nang ulila si Grace at ang kaisa-isang taong kumupkop sa kanya—ang lolo niya—ay hindi nagtagal at iniwan din siya. Ang mga lalaki namang nagdaan sa kanyang buhay ay bigla na lamang naglalaho. Sa kabila ng mga dinanas na pagkabigo, muling nakatagpo si Grace ng hindi inaasahang pag-ibig sa katauhan ni Russell nang lumipad siya patungong Hong Kong para sa kasal ng isang kaibigan. Si Russell ang nagbalik ng kulay sa kanyang mundo, ang lalaking nagparamdam na hindi siya nag-iisa o mag-iisa. Pero matatanggap kaya ni Russell ang lihim niya na mismong dahilan ng paglayo ng mga lalaking minahal niya?

social media

Categories