RSS00004 - Randy's Sweetheart Series 4: Faraway

price
PHP 42.00
Author(s)
Kimberly Lace

RSS00004 - Randy's Sweetheart Series 4: Faraway

“You will always be the woman who has my heart. You’ll always be my forever.”

Aminado si Rose na hindi siya maganda o sexy. Utak lang ang mayroon siya pero himala ng mga himala, mahal na mahal siya ng kababatang si Ace na isa sa mga pinakasikat na estudyante sa Raleigh University. Naging pormal ang kanilang relasyon noong 18th birthday niya, kaya lalong dumami ang kanyang haters—may hate club siya na “We Hate Rose!” ang slogan. Galit na galit din sa kanya ang ina ni Ace. At siyempre, hindi mawawala ang mga negatibong komento na nakukuha niya dahil sa kanyang hindi normal na pamilya, lalo pa at gay couple ang dalawa niyang ama at wala siyang nakagisnang ina. Pero sa kabila ng lahat, kahit kinakalaban si Rose ng buong mundo, araw-araw ay ipinapadama sa kanya ni Ace kung gaano siya nito kamahal. Ipinaglalaban siya ng binata, kahit sa sarili pa nitong ina. Isa lang ang ipinapakiusap nito sa kanya—ang mangako siyang hindi bibitiw sa kanilang relasyon at hindi ito iiwan anuman ang mangyari. But a tragedy made Rose break her promise. Kinailangan niyang lumayo nang walang paalam, kahit gaano pa siya nasasaktan at kahit gaano pa niya kamahal si Ace. At sa muli nilang pagkikita, napakarami nang nangyari sa kanilang mga buhay. May isang Gail na sa buhay ni Ace. At siya naman ay isa nang madre.

social media

Categories