SROG00009 - Señorito Series 9 : Braullio

price
PHP 45.00
Author(s)
2017-07-07 10:36:04

SROG00009 - Señorito Series 9 : Braullio

Her fiancé eloped with another woman. Halos gumuho ang daigdig ni Rangie at gumawa siya ng desisyon na sa palagay ng mga nasasakupan niya ay malaking kalokohan.
So her executives and business associates took it upon themselves to fix her broken heart. For that job, they would need the perfect handyman, sa katauhan ni Bray Ledesma, a billionaire with nothing else to do.
It was tough asking someone like him to do the job, but he agreed. Si Bray lang ang nakakaalam kung bakit. 

social media

Categories