SROG00017 - Señorito Series 17: Pedro

price
PHP 45.00
Author(s)
2017-07-20 13:44:52

SROG00017 - Señorito Series 17: Pedro

A rich man needed an heir.
Pedro Samaniego knew that. Kailangan niyang mag-asawa dahil ayaw niyang tawaging bastardo ang magiging tagapagmana. Ang problema, ayaw niyang isuko ang kalayaang tinatamasa bilang binata.
Ang solusyon: he purchased a wife. Milyones ang halaga. Carmen ang pangalan. Hindi nagger, hindi demanding, walang pakialam dahil walang gusto sa kanya. Perfect wife.
Too perfect, to his dismay, because she was turning him into something fat, bald and boring called a “husband.” Ah, hindi dapat magtagumpay si Carmen. So he refused to sleep with her.
“Hindi ko kayang gumawa ng anak mag-isa,” reklamo ng asawang ubod ng sexy. Paano siya tatanggi?
Tiis, Pedro, tiis. `Pag hindi na kaya, you have two hands…

social media

Categories