PHR3908 - Campus Girl: Anikka, The Free Spirit

price
PHP 39.00
Author(s)
Heart Yngrid

PHR3908 - Campus Girl: Anikka, The Free Spirit

“I love you, Allen. And because I love you, I have to let you so you could be with the woman you love.”

Inalok si Anikka ni Allen ng isang nonserious, noncommittal relationship. Mahal niya ang kalayaan niya kaya pabor sa kanya ang ganoong relasyon. Para lang silang naglalaro habang ine-enjoy nila ang company ng isa’t isa. “We won’t fall in love with each other. Kapag na-in love ka sa akin, iiwan kita,” malakas ang loob na sabi pa niya rito. “Yeah. `Wag ka ring mai-in love sa akin. Kahit napakahirap, pigilan mo ang sarili mo,” ganti nito. She chuckled. Chicken feed ang hinihiling nito. Pero masama nga yata ang nagsasalita nang tapos. Dahil wala siyang nagawa nang mahulog ang puso niya kay Allen. Ang masama pa, mukhang hindi siya magagawang mahalin nito kahit ano ang gawin niya dahil sa isang Lizzy mula sa nakaraan nito...

social media

Categories