STI00007 - Stallion Island Series 7: Alessandrace Sandejas

price
PHP 42.00
Author(s)
Sofia

STI00007 - Stallion Island Series 7: Alessandrace Sandejas

Bilang isang sikat na kayak explorer, naging misyon na ni Summeria at ng mga kapatid niya na makapagsagwan sa pinakamalalim na river gorge sa mundo — ang Tsangpo River ng Tibet. Subalit hindi matutuloy ang mapangahas na paglalakbay na iyon kung hindi kasama si Alessandrace Sandejas, ang lalaking minsan na niyang tinalikuran.
At ngayon, siya ang naatasan na magsama rito sa Tibet o hindi matutuloy ang trip nila roon. But Drace had a quit life in Stallion Island now.
At huling bagay na nanaisin nitong gawin ay ang bumalik sa delikadong exploration at ang makita siya. Handa siyang gawin ang lahat para lang matuloy ang pagtungo nila sa Tibet kasama ito. Kahit maging alipin pa siya nito habang-buhay…

social media

Categories