STI00008 - Stallion Island Series 8: Torque Lopez III

price
PHP 42.00
Author(s)
Sofia

STI00008 - Stallion Island Series 8: Torque Lopez III

Ikakasal na lang si Sissy sa guwapong boyfriend niyang si Leo nang makita uli nito ang dating nobyang may asawa at doon nito piniling sumama. Ngunit kung kailan handa na siyang mag-move on ay saka naman ito bumalik at nakikiusap na ituloy nila ang kasal. Nakaluhod pa itong nag-propose sa kanya sa harap ng maraming tao sa paborito nilang restaurant. Tinabig niya ang kamay nito na may hawak na engagement ring.
“Bakit ako magtitiyaga sa iyo I got news for you, Leo. Malapit na akong umalis papuntang Stallion Island. Sa dami ng guwapo, sikat, at mayayamang lalaki roon, baka nga hindi na kita maalala. Kaya huwag ka nang umasa sa akin.”
“Excuse me,” bigla na lang na sabi sa kanya ng guwapo at matangkad na lalaki. He had dark penetrating eyes that touched her soul. Nang mga oras na iyon, naglaho ang mundo at unang natunaw ang taksil na ex-boyfriend niyang si Leo. Naroon ba ito para sagipin siya mula sa kabiguan ng puso niya?
Sa palagay niya ay kayang-kaya nitong tanggalin ang hinanakit sa puso niya. Subalit parang wala itong plano na sagipin siya mula kay Leo. Ni hindi nga ito ngumingiti. Saka lang niya napansin ang singsing na nasa ilalim ng kopita ng white wine nito. Mukhang doon tumalsik ang singsing mula sa kamay ng kanyang ex na tinabig niya kanina...

social media

Categories