STAR00005 - Stallion Revisited Series 5: Rain Elizondo

price
PHP 42.00
Author(s)
Sonia Francesca

STAR00005 - Stallion Revisited Series 5: Rain Elizondo

Ang hirap talagang magmahal. Bukod sa hindi mo na matanggihan, hindi mo pa matakasan. Ang mas masaklap, kahit alam mong masasaktan ka lang sa huli, sisige ka pa rin.

Nica had a serious brother-complex. Wala siyang ibang bukambibig kundi ang Kuya Sai niya. Lagi siyang nakabuntot dito at daig pa niya ang stalker kung makasunod sa mga ginagawa ng nakatatandang kapatid.
May maganda naman siyang dahilan kaya niya ginagawa iyon. Masyado kasing lunod sa trabaho ang Kuya Sai niya at kung hahayaan lang niya na magpatuloy ito sa ganoong gawain, malamang ay tumanda itong binata. At hindi iyon maaari. Her brother was too good-looking to end up alone and lonely in his old age. 
Naalog lang ang mga krusada niya nang sumingit sa buhay nila ang business partner nitong si Rain. Tall, handsome, and looking hot in black. Stiff and way too serious. Not her type.
“I like your Kuya Sai.”
Oh, my veggies!
“And your Kuya Sai likes me. Wala ka nang magagawa para pigilan ang pag-iibigan namin.”
Oh. My. Vegetable salad.

social media

Categories