STA00034 - Stallion Series 34: Rozen Aldeguer

price
PHP 42.00
Author(s)
Sonia Francesca

STA00034 - Stallion Series 34: Rozen Aldeguer

“Hindi ko alam kung bakit. Pero sa unang pagkakataon, hindi ko makalimutan ang ordinaryong halik kong iyon sa iyo.”

Nang balikan ni Ada ang unang araw na magkaharap sila ni Rozen Aldeguer, ang lalaking crush niya, wala siyang nakitang anumang romantic doon. Nakakahiya ang pangyayaring iyon, kaya’t mas gusto niyang kalimutan na lang iyon.
Ngunit binawi rin niya ang sinabi niya sa sarili na dapat ay makontento na lang siya sa paghanga sa mga lalaking katulad nito. Kahit naging magulo ang kinalabasan ng bawat pagkikita nila, ng kuwento nila, hindi pa rin niya ipagpapalit ang lahat ng iyon kahit pa sa pinakatahimik at pinakamatiwasay na pamumuhay sa mundo.
Because she discovered Rozen’s other side. His more lovable side…

social media

Categories