STA00035 - Stallion Series 35: Joziah Gatchalian

price
PHP 42.00
Author(s)
Sofia

STA00035 - Stallion Series 35: Joziah Gatchalian

Si Joziah ang isang bahagi ng nakaraan ni Brescia na ayaw na niyang balikan.
Subalit paano kung ito mismo ang sumunod sa kanya para muling mahalin siya. Handa nang itama ni Joziah ang lahat ng mali sa pagmamahalan nila noon. Kaya ba niyang tanggapin ang pagmamahal nito?
Kaya rin ba niyang itama ang lahat at ihayag dito ang lahat ng sekretong itinatago niya sa kanyang puso?

social media

Categories