STA00040 - Stallion Series 40: Baxter Saavedra

price
PHP 42.00
Author(s)
Sonia Francesca

STA00040 - Stallion Series 40: Baxter Saavedra

 

“Masaya ako kapag nakikita kita. Masaya ako kapag nakakausap kita. Iyon ang dahilan kung bakit lagi mo na lang akong nakikita sa harap mo. I keep coming back to you because I wanted to be with you. All the time. ”

Baxter Saavedra had all the right ingredients to be the perfect hero in a romance story or real life. Kung hindi lang siguro sa ugali nitong hindi ma-gets ni Michi, baka nagamit na niya itong hero sa mga nobelang isinusulat niya. At aaminin niya, minsan sa buhay niya ay nagkaroon din naman siya ng lihim na pagsinta rito.
Wala naman talaga siyang planong pansinin ito kung hindi lang ito ang unang lumapit sa kanya. He treated her like a lady. He made her feel special. He made her fall for him.
Ngunit nang magkaroon siya ng pagkakataon na ipahayag ang kanyang damdamin dito, bakit bigla na lang lumayo ito sa kanya?

social media

Categories