STA00045 - Stallion Series 45: Lee Shin Yang

price
PHP 42.00
Author(s)
2016-07-21 11:33:05

STA00045 - Stallion Series 45: Lee Shin Yang

"I'm not gonna let you go just as easily as the guy who broke your heart."

"Hinding-hindi ako magpapakasal sa iyo mamatay man ang lahat ng kuko sa paa ko! Never! As in never mong mahahawakan ni dulo ng daliri ko!"
Iyon ang mga salitang binitiwan ni Army kay Shin, ang masugid niyang manliligaw na half Korean-half Filipino. Sa sobrang sugid ng lalaki, ni hindi na alintana kung ilang beses niya itong binasted. Kahit nasa Korea ito ay tumatawag pa talaga para manligaw. Na siyang kinabubuwisitan ni Army, lalo pa nga at katatapos lang niyang mabigo sa pag-ibig. Tuloy ay nabuhos kay Shin ang lahat ng galit niya sa mga kalahi ni Adan.
Pero nagbago iyon nang dumating sa bansa ang binata. She still hated his guts. But there was something in his gentle voice and chinky Korean eyes that made the coldness in her heart slowly melt away...

social media

Categories