STA00049 - Stallion Series 49: Ian Jack Salmentar

price
PHP 42.00
Author(s)
Sonia Francesca

STA00049 - Stallion Series 49: Ian Jack Salmentar

Madalas mapagkamalang lalaki si Naville dahil sa kanyang maiksing buhok at pananamit. Pero bale-wala sa kanya iyon dahil mas importante ang mapalago niya ang kanyang negosyo upang may mapatunayan siya sa kanyang pamilya.
One day, she met Ian Jack Salmentar, Stallion Riding Club's elusive playboy. Abala ito sa pag-iwas sa mga babae nito nang mamataan siya nito. Laking gulat niya nang pakiusapan siya nito na magpanggap na lover nito.
Iyon ang naisip nitong paraan upang layuan na ito ng mga babaeng naghahangad ng mas malalim na relasyon dito. Nang maglaon, hindi na niya maipaliwanag ang damdaming nabuhay sa kanya para dito...

social media

Categories