STA00036 - Stallion Series Book 36: Cloud Montanez

price
PHP 42.00
Author(s)
Sonia Francesca

STA00036 - Stallion Series Book 36: Cloud Montanez

The habit of staring at someone can lead to either of two serious consequences, intense addiction with paranoia or... falling in love.

Para kay Polly, si Ian Jack ang number one sa puso niya. At kung liligawan siya nito, tatanggapin niya ang pag-ibig nito nang buong puso. Iyon ang gagawin niya kahit pa tuwing nakikita niya ang larawan ng mga Stallion boys, lalo na ang kay Cloud Montanez ay hindi niya mapigilang mapangiti. Ito kasi ang may pinakamagandang mukha sa lahat. Pero hindi naman iyon ang mahalagadahil ayaw naman niya rito. Masungit kasi ito, at sa kanya lang.
Hanggang isang araw, na-realize na lang niyang ang lalaking inakala niyang mahal ay hindi naman pala niya mahal. At ang lalaking inakalang ayaw niya ay minamahal na pala niya.
Who ever said that falling in love was easy?

social media

Categories