PHR00885 - Sweetheart 9: Mananatili Kitang Mahal

price
PHP 85.00
Author(s)
Martha Cecilia

PHR00885 - Sweetheart 9: Mananatili Kitang Mahal

“When I woke that morning and found you gone by my side, I was so scared, Charlize… I thought I’ve lost you again…”

Charlize dela Serna wanted her first boyfriend to be perfect. Someone she could be proud of. Subalit hindi ganoon si Jason. He was the campus nerd... and Ichabod Crane to her friends because he was tall ang lanky. And worse, he was her boyfriend. At ikinahihiya niya.
Subalit ang kasabihang malalaman mo lang kung gaano kahalaga ang isang tao kapag nawala na siya sa iyo ay naging totoo kay Charlize. She lost Jason on the night of her debut party.
Pagkalipas ng maraming taon ay nagbalik si Jason. Hunky and very attractive. And she was suprised to learn that after all those years she still longed for him.
But he was still the same Jason she met when she was younger. Imperfect. Higit sa lahat ay ikinamangha niya ang iskandalong nakapaloob sa pamilya nito.
Would she do the same mistake she did seven years ago?

social media

Categories