PHR02451- Sweetheart 16: My Wayward Wife

price
PHP 119.00
Author(s)
Martha Cecilia

PHR02451- Sweetheart 16: My Wayward Wife

“Your father paid me to marry you, Cielo. Not to bed you. Pero mapag-uusapan natin iyan. Should you want me to sleep with you, all you have to do is ask and I’ll oblige willingly.”

Makalipas ang pitong taon ay bumalik sa Trinidad si Gael para lang matuklasang nakatakdang ilitin ng bangko ang lupain nila na isinanla ng tatang niya bago ito namatay. At iyon ang hindi niya mapapayagang mangyari. Ang problema ay wala siyang maisip na paraan para mabayaran kahit man lang ang interes ng pagkakasanla. Then Vince Saavedra, the bank CEO, made an offer Gael could hardly refuse. Ibabalik nito sa kanya ang titulo ng lupain niya at ang deed of sale ng iba pa niyang ari-arian pakasalan lamang niya ang anak nito—the stubborn, spoiled, but beautiful Cielo Saavedra.
Gael would marry the she-devil herself if it was the only way to get his property back.

social media

Categories