PHR02514 - Sweetheart 17: Someone To Watch Over Me

price
PHP 85.00
Author(s)
Martha Cecilia

PHR02514 - Sweetheart 17: Someone To Watch Over Me

“…I still don’t believe in anything uncanny, or bizarre, or magical, or paranormal. But I do believe that I love you so much. At na ngangako akong mamahalin kita hanggang sa dako pa roon.”

Madeline was foolish to have accepted a job from a strange old man. Ang trabaho ay nasa bayang nilisan niya may limang taon na ang nakalipas at ipinangakong hindi na babalikan. As if being pulled by some invisible string, Madeline traveled south. At sa pagkamangha niya, ang bahay na inialok sa kanyang tirhan ay ang bahay-Kastila na noon pa man ay itinuring nang haunted house.
She and Keith hadn’t believed that. Because it was in that old villa where they had first made love. Sa bahay ding iyon sila bumuo ng mga pangarap. Sa bahay na iyon siya naging maligaya hanggang sa gabing ipinasya niyang lisanin ang San Ignacio.
Now, would the same house bring her back the magic it had brought her five years ago?

social media

Categories