PHR02664 - Sweetheart 18: My Longtime Friend, My One Week Wife

price
PHP 85.00
Author(s)
Martha Cecilia

PHR02664 - Sweetheart 18: My Longtime Friend, My One Week Wife

“You are the steadying factor in my life, my dearest friend. Without you I'd be lost...”

Joe had been Guada's friend since forever. Wala siyang problema na hindi nito ginawan ng paraan, totoo man o kinatha niya. Kinatha, dahil mas gumagawa siya ng problema para lang makita nitong mahal niya ito hindi lang bilang kaibigan.
Ang huling problemang hindi niya sinadyang mangyari ay sinabi niya sa mommy niya na kasal sila ni Joe. Now she had to convince Joe to pretend he was her husband. But for the first time in her life, he refused to help her! Dahil sa kauna unahang pagkakataon ay may babaeng hindi niya nagawang ilayo rito - si Elliana.
At ngayon ay hindi lang ang pag ibig niya ang nanganganib na mawala kundi maging ang pagkakaibigan nilang dalawa.

social media

Categories