TASG00003 - Task Force Kapayapaan Book 3 - Tiburcio Ingrasal

price
PHP 89.00
Author(s)
2017-08-10 13:49:58

TASG00003 - Task Force Kapayapaan Book 3 - Tiburcio Ingrasal

“May energy-draining powers yata ang halik mo. Parang gusto ko na lang mahiga kasama ka.”“Ano naman ang gusto mo? Ipangalandakan natin sa mundo ang ginawa natin?” sabi ni Inocencia kay Tibbs pagkatapos na may mangyari sa kanila.

“Ikinahihiya mo ba ako?” Nagsalubong ang mga kilay ng lalaki na parang hindi alam kung magagalit o maguguluhan.

Nainis si Ino dahil gusto niyang i-assure na hindi niya ito ikinahihiya. She inwardly shook herself. Hello? You’re not my boyfriend. “Hindi dahil may nangyari sa atin ay may relasyon na tayo, Tiburcio. Hindi ba’t diversion lang ito?”

Nagtiim ang mga bagang ni Tibbs.

social media

Categories